Moeder Met Kinderen

Inkoop en aanbesteding

Hier kunt u alle informatie lezen over inkoop en aanbesteding.

WerkSaam koopt in volgens het inkoopbeleid.

Voor WerkSaam gelden de Algemene Inkoopvoorwaarden WerkSaam Westfriesland. Voor inkopen bij IT gelden de GIBIT-voorwaarden, die opgesteld zijn door de KING. De inkoopvoorwaarden zijn de verplichte spelregels waar ondernemers zich aan moeten houden. Ze gelden voor iedereen die zakendoet met WerkSaam.

Alle openbare nationale en Europese aanbestedingen van WerkSaam worden gepubliceerd op TenderNed. U kunt hier de inkoopdocumenten downloaden. Door op deze site een interesseprofiel aan te maken wordt u op de hoogte gehouden van voor u relevante aanbestedingen.

TenderNed

TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen. Hier publiceren alle Nederlandse overheden hun opdrachten. Ondernemers en overheden lopen het aanbestedingsproces via TenderNed volledig digitaal door: van vooraankondiging tot inschrijving en gunning. Dit voorkomt vormfouten en maakt aanbesteden voor alle partijen eenvoudiger en goedkoper. Om u als ondernemer te kunnen registreren op TenderNed heeft u eHerkenning nodig.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

WerkSaam heeft een voorbeeldfunctie en wil bijdragen aan mens en milieu. Dit doet zij door waar mogelijk in het inkoop- en aanbestedingsproces duurzame producten en diensten in te kopen. Meer informatie over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen vindt u op de website van Pianoo.

Social Return On Investment (SROI)

Bij Social Return On Investment (SROI) worden tijdens het inkopen afspraken gemaakt tussen WerkSaam en opdrachtnemer over het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meer informatie vindt u bij SROI.

Klachtenmeldpunt

Heeft u een klacht over de inkoop of aanbesteding? Een Ondernemer kan gebruik maken van deze klachtenregeling, maar is hiertoe niet verplicht. Het recht om een klacht via een gerechtelijke procedure aanhangig te maken bij de bevoegde rechter geldt onverkort. Indien een ondernemer zowel een klacht heeft ingediend als een gerechtelijke procedure is gestart dan wordt de behandeling van de klacht opgeschort tot na de uitspraak van de rechter.

Een ingediende Klacht zet onderhavige aanbestedingsprocedure niet stil. WerkSaam kan evenwel besluiten tot opschorting van de aanbestedingsprocedure. Elke klacht wordt door een extern bureau beoordeeld. Deze beoordeling wordt aan de WerkSaam verstrekt en verder door WerkSaam afgehandeld. Door deze procedure borgen wij een objectieve handeling van de klacht.

U kunt terecht bij het klachtenmeldpunt aanbesteden of u kunt direct het formulier invullen om een klacht over WerkSaam in te dienen.

Voorwaarden

U kunt alleen een klacht over een aanbesteding indienen als u als ondernemer of inschrijver belang heeft bij de specifieke aanbesteding. Daaronder vallen alleen:

  • (potentiële) Inschrijvers en gegadigden
  • Onderaannemers van (potentiële) inschrijvers en gegadigden
  • Brancheorganisaties en branche gerelateerde adviescentra van Ondernemers.

Onderaannemers kunnen een klacht indienen voor zover ze niet klagen over de relatie hoofdaannemer - onderaannemer. Het indienen van een klacht zorgt er niet voor dat de aanbestedingsprocedure stil wordt gezet.

Tips over aanbesteden

De overheden uit Noord-Holland hebben in een flyer uitgelegd welke stappen u als ondernemer moet doorlopen en waar u aan moet denken bij het inschrijven op een aanbesteding. De overheden in de regio Noord-Holland Noord doen er alles aan om het ondernemers makkelijker te maken. Zo hanteren zij op veel onderdelen hetzelfde beleid, dezelfde inkoopvoorwaarden en modelovereenkomsten. 

Publicaties

Inkoopbeleid
PDF Document | 6 pagina's | 107 kB
Publicatie | 19-02-2021

Algemene Inkoopvoorwaarden WerkSaam Westfriesland
PDF Document | 32 pagina's | 238 kB
Publicatie | 19-02-2021

Flyer inschrijven aanbesteding
PDF Document | 2 pagina's | 1,40 MB
Publicatie | 19-02-2021

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.