Medewerker Groenvoorziening 3

Openbaarmakingen (Woo)

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om actief en uit eigen beweging documenten openbaar te maken. Met als doel de overheid meer open te maken.

WerkSaam maakt zelf al veel informatie openbaar:

Als u op zoek bent naar informatie over WerkSaam die nog niet openbaar is, dan kunt u deze informatie bij ons opvragen.

Indienen Woo-verzoek

U kunt ons een Wet open overheid-verzoek (Woo-verzoek) sturen. De informatie moet gaan over beleid van WerkSaam, of over de voorbereiding en uitvoering ervan. Uw verzoek moet om informatie gaan die WerkSaam in bezit heeft. U mag uitleggen waarom u de informatie vraagt, maar dit hoeft niet. Het helpt ons wel met het uitzoeken.

U doet een Woo-verzoek via het digitale formulier (via de oranje knop onder aan deze pagina) of schriftelijk. Als u ons een schriftelijk verzoek stuurt, geef dan het volgende aan: 

  • Over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen, of welke stukken u precies opvraagt.
  • Op welke manier u de informatie wilt ontvangen (per e-mail of post)
  • Uw contactgegevens.

U kunt het schriftelijk verzoek sturen naar:

WerkSaam Westfriesland

T.a.v. contactpersoon Woo

Postbus 566

1620 AN Hoorn

Vergeet u niet een postzegel te plakken?

Dient u een Woo-aanvraag in als vertegenwoordiger of gemachtigde van een organisatie of een ander persoon? Voeg dan bij de aanvraag een ''Machtiging Woo-verzoek' en een kopie van een geldig identiteitsbewijs (zoals rijbewijs, paspoort). 

Advies vragen aan de contactpersoon Woo

Heeft u een vraag over de Woo? Bijvoorbeeld omdat u twijfelt tussen een AVG-verzoek of een Woo-verzoek, of omdat u wilt weten welke informatie bij WerkSaam aanwezig is? Belt u dan naar WerkSaam en vraag naar de Woo contactpersoon.

Kosten

Het Woo-verzoek is gratis. Er kunnen wel kosten in rekening worden gebracht voor het maken van de kopieën. We houden ons daarbij aan de tarieven die worden aangegeven in artikel 8.6 van de Woo. Ook houden we ons aan het besluit maximum prijzen open overheid.

Worden er kosten in rekening gebracht? Dan laten we u eerst weten wat de geschatte kosten zijn. Pas als de kopieën gemaakt zijn ontvangt u een factuur. Daarin staan de definitieve kosten. In de factuur staan ook de betaalgegevens. Uw gevraagde informatie zal op zijn laatst een week na betaling met u worden gedeeld.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.