Receptie 2

Uitkering en samenwonen

Heeft u een uitkering en wilt u gaan samenwonen? Mogelijk kunt u gaan samenwonen zonder dat dit direct gevolgen heeft voor uw uitkering. Dit kan dan voor een periode van maximaal 6 maanden.

Wij willen u hiermee de mogelijkheid geven om op proef te gaan samenwonen. Wij noemen dit de ‘kennismakingsperiode’. Het is een tijdelijke regeling voor 1 jaar. U kunt deze aanvragen vanaf 1 april 2024. Daarna zetten wij deze regeling mogelijk om in een definitieve regeling.

Hoe werkt het

 • U woont in de regio Westfriesland en ontvangt van ons een uitkering op grond van de Participatiewet, de IOAW of de IOAZ.
 • U vraagt de regeling aan voordat u gaat samenwonen.
 • U geeft aan met wie u gaat samenwonen, waar u gaat wonen en wanneer u dit in wilt laten gaan.
 • U spreekt samen met uw inkomensconsulent af hoe lang de kennismakingsperiode duurt.
 • Na maximaal 6 maanden kiest u of u blijft samenwonen of weer apart gaat wonen.

Wat zijn de voorwaarden voor de kennismakingsperiode

 • U heeft niet eerder met elkaar samengewoond.
 • Er is bij u onderling geen sprake is geweest van onderhuur of kostgangerschap.
 • U heeft geen voorbereidingen getroffen voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
 • U houdt beiden uw woning aan gedurende de kennismakingsperiode.
 • U heeft toestemming van de woningbouwvereniging/verhuurder.
 • Als uw partner een uitkering ontvangt van zijn/haar gemeente, dan is ook van die gemeente toestemming nodig.

Verandert er iets tijdens de kennismakingsperiode

Verandert er iets in uw situatie tijdens de kennismakingsperiode? Blijf dit op de gebruikelijke wijze aan ons doorgeven.

Blijft u samenwonen na de kennismakingsperiode

Als u blijft samenwonen na de kennismakingsperiode, dan heeft u geen recht meer op een uitkering voor u alleen. Misschien heeft u samen nog wel recht op een uitkering voor samenwonenden. Dat hangt af van uw gezamenlijke inkomen en vermogen.

Blijft u niet samenwonen

Als u niet blijft samenwonen, dan verandert er niets en blijft u daarna dezelfde uitkering ontvangen.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.