Receptie 3

Bijstand terugbetalen

Het kan voorkomen dat u teveel bijstand van ons heeft ontvangen. Dit geld mag u niet houden. Wij vorderen dit van u terug.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u teveel bijstand heeft ontvangen:

  • WerkSaam heeft een vergissing gemaakt.
    Voorbeeld: u geeft aan ons door dat u vanaf 1 juni aan het werk gaat en geen bijstandsuitkering meer nodig heeft. Wij verwerken deze gegevens niet snel genoeg en verstrekken u toch nog een uitkering over de maand juni. Ondanks dat u geen fout heeft gemaakt, vorderen wij de uitkering over de maand juni toch van u terug.

  • U heeft geen of onjuiste informatie aan ons verstrekt.
    Voorbeeld: u bent op 1 april gaan samenwonen, maar heeft dit niet aan ons doorgegeven. Na 6 maanden komen wij er achter dat u samenwoont. Wij vorderen de uitkering over deze 6 maanden van u terug. Ook moeten wij u een boete opleggen.

  • U heeft andere inkomsten, maar die ontvangt u later.
    Voorbeeld: u ontvangt vanaf 1 februari van WerkSaam een bijstandsuitkering, maar u heeft ook bij het UWV een WIA-uitkering aangevraagd. Na 4 maanden krijgt u bericht van het UWV dat zij alsnog vanaf 1 februari een WIA-uitkering aan u gaan verstrekken. Wij vorderen de uitkering over deze 4 maanden van u terug, omdat u alsnog een uitkering gaat ontvangen van het UWV.

Hoe moet u de vordering betalen?

Als u nog steeds een uitkering ontvangt, dan hoeft u niets te doen. WerkSaam verrekent het geld dat u teveel heeft gekregen met uw uitkering.
Als u geen uitkering meer ontvangt, dan vraagt WerkSaam u het bedrag terug te betalen. In de brief die u ontvangt wordt duidelijk uitgelegd hoe u het bedrag kunt betalen. Kunt u het bedrag niet in 1 keer terugbetalen? Dan is een betalingsregeling mogelijk. U betaalt het bedrag dan in termijnen terug. Let op! Als u niet betaalt volgens de termijnen, kunnen wij het geld invorderen. Wij gaan dan beslag leggen op uw inkomsten. U kunt door middel van de oranje knop hieronder een betalingsregeling aanvragen.

Kwijtschelding

Het is belangrijk om op tijd uw aflossingen te betalen. U kunt dan eerder in aanmerking komen voor kwijtschelding. Dat betekent dat u een deel van de vordering niet hoeft terug te betalen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het terugbetalen van bijstand? Neem dan contact op met uw inkomensconsulent. Als u geen uitkering meer ontvangt kunt u contact opnemen met de afdeling terugvordering en verhaal.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.