Receptie 3

Boetes

Fraude betekent het verzwijgen van informatie om een (hogere) uitkering te verkrijgen. Als u heeft gefraudeerd moet u de bijstand waar u geen recht op had volledig terugbetalen. Daarnaast krijgt u ook een boete van maximaal hetzelfde bedrag. Op deze pagina leest u meer over boetes bij fraude.

Inlichtingenplicht

Wanneer u een uitkering van ons ontvangt dan geldt voor u de inlichtingenplicht. Dit houdt in dat u alle informatie aan ons doorgeeft die van belang is om het recht op uitkering te kunnen bepalen. In Nederland worden overtredingen van de uitkeringsregels streng bestraft. De overheid en de Nederlandse bevolking vinden het namelijk belangrijk dat geld, dat is bestemd voor uitkeringen, alleen terechtkomt bij mensen die hier recht op hebben.

In de Participatiewet is daarom bepaald dat wanneer u inlichtingen niet aan ons doorgeeft, er een boete moet worden opgelegd. Uiteraard moet u ook de bijstand waar u geen recht op had aan ons terugbetalen.

Hoogte Boetes

Bij de 1e keer is de boete maximaal 100% van het fraudebedrag. Bij de 2e keer is de boete hoger (maximaal 150% van het fraudebedrag). Ook zullen wij dan 3 maanden lang uw uitkering niet of slechts gedeeltelijk aan u uitbetalen en gebruiken om (een deel) van de boete te incasseren. U heeft dan 3 maanden geen of een lager inkomen.

Als u inlichtingen niet aan ons doorgegeven heeft, maar dit nog geen gevolgen heeft gehad voor de hoogte van uw uitkering, dan bedraagt de boete minimaal € 150,-.

Gevolgen van fraude voor schuldhulpverlening of kwijtschelding

Als bijstand van u is teruggevorderd vanwege fraude en/of aan u een (bestuurlijke) boete is opgelegd, dan is geen kwijtschelding mogelijk. Ook de mogelijkheden voor schuldhulpverlening worden dan ernstig bemoeilijkt.

Bij hoge fraudes wordt aangifte bij de politie gedaan. Dan wordt een proces-verbaal opgemaakt en beslist de rechter welke gevolgen de fraude voor u heeft. U riskeert dan een gevangenisstraf en een strafblad.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.