Gezin bank boekje lezen

Alimentatie en onderhoudsplicht

Als u alimentatie ontvangt of daar recht op heeft, is dat van belang voor uw recht op een bijstandsuitkering. Hieronder leggen wij uit hoe dit zit.

U ontvangt alimentatie van uw ex-partner

De bijstandsuitkering van ons wordt daardoor lager. De alimentatie die uw ex-partner betaalt wordt namelijk gezien als inkomen. Dit geldt voor zowel partneralimentatie als kinderalimentatie. Deze alimentatie brengen wij dus in mindering op de bijstandsuitkering.
Wij doen ook onderzoek of de alimentatie die uw ex-partner betaalt voldoende is. Als wij van mening zijn dat hij of zij meer alimentatie kan betalen, dan kunnen wij u verplichten om via de rechter een hogere alimentatie te eisen. Omdat dit tijd kost gaan wij mogelijk ook (tijdelijk) de uitkering terugvragen van uw ex-partner (dit noemen wij “verhaal van de bijstand”).

U ontvangt geen alimentatie van uw ex-partner.

WerkSaam kijkt dan of uw ex-partner verplicht is om alimentatie te betalen. Dat kan om een alimentatie voor uzelf gaan, maar ook om een alimentatie voor de kinderen. Ook dan kunnen wij u verplichten om via de rechter een alimentatie te eisen en tijdelijk de uitkering terugvragen van uw ex-partner.

Uw ex-partner moet alimentatie betalen maar betaalt deze niet.

In dit geval moet er altijd een officiële beschikking van de rechtbank zijn. Betaalt uw ex-partner deze niet, dan verwijst WerkSaam u naar het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Dit bureau int de alimentatie voor u, als het moet via een incassoprocedure.

Waarom verhalen wij (een deel van) de bijstand?

Tijdens een huwelijk zijn beide partners onderhoudsplichtig naar elkaar en hun kinderen. Na de echtscheiding blijft deze financiële verplichting (deels) bestaan. Door bijstand te verhalen op een onderhoudsplichtige ex-partner, hoeven wij minder bijstand te verlenen.

Meer informatie?

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.