Gezin bank boekje lezen

Inkomstenvrijlating

Gaat u parttime werken en ontvangt u daarnaast een aanvullende uitkering (Participatiewet, IOAW of IOAZ) van ons? Dan kunt u waarschijnlijk een inkomstenvrijlating krijgen.

Wat is inkomstenvrijlating?

Een gedeelte van uw inkomsten trekken wij niet van uw uitkering af. Dit betekent dat u een deel van uw inkomsten mag houden.
Er zijn vier soorten inkomstenvrijlatingen:

Deze vrijlating is 25% van uw inkomsten uit arbeid. De vrijlating is ten hoogste € 246,00 per maand en duurt maximaal 6 maanden. De voorwaarde voor deze vrijlating is dat u 27 jaar of ouder bent. Deze vrijlating kunt u maar eenmaal per uitkeringsperiode krijgen.

Deze vrijlating is 15% van uw inkomsten uit arbeid. De vrijlating is ten hoogste € 155,56 per maand. Deze vrijstelling krijgt u alleen als wij hebben vastgesteld dat u niet volledig kunt werken door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling. De voorwaarden voor deze vrijlating zijn dat u:

  • Een document van het UWV heeft waar in staat dat het UWV heeft vastgesteld dat u een medische urenbeperking heeft.
  • De algemene inkomstenvrijlating niet meer op u van toepassing is.

Werkt u of gaat u werken met een loonkostensubsidie? En is de algemene inkomstenvrijlating niet meer op u van toepassing? Dan komt u in aanmerking voor deze vrijlating. Deze vrijlating is 15% van uw inkomsten uit arbeid. De vrijlating is ten hoogste € 155,56 per maand en duurt maximaal 12 maanden.

Bent u jonger dan 27 jaar?

Dan is de algemene vrijlating (van 25%) niet op u van toepassing en komt u direct in aanmerking voor deze vrijlating.

Heeft u de tijdelijke inkomstenvrijlating voor iemand die werkt met een loonkostensubsidie gedurende 12 maanden ontvangen? Dan kunt u daarna in aanmerking komen voor een verlenging van deze vrijlating, als bij u om persoonlijke redenen een uitbreiding van uw dienstverband niet mogelijk is. Deze vrijlating is ook 15% van uw inkomsten uit arbeid. De vrijlating is ten hoogste € 155,56 per maand en duurt zolang uitbreiding van uw dienstverband niet mogelijk is.

Deze vrijlating is 12,5% van uw inkomsten uit arbeid. De vrijlating is ten hoogste € 153,38 per maand en duurt maximaal 30 aaneengesloten maanden.

De voorwaarden voor deze vrijlating zijn dat u:

  • Een alleenstaande ouder bent met een kind jonger dan 12 jaar. 
  • 27 jaar of ouder bent.
  • De algemene inkomstenvrijlating al heeft gehad.

Toepassing inkomstenvrijlatingen

Het is mogelijk dat u voldoet aan de voorwaarden voor 2 of zelfs 3 inkomstenvrijlatingen. In dat geval krijgt u de vrijlatingen na elkaar, in de volgorde zoals die hierboven staat.

Hoe vraagt u de inkomstenvrijlating(en) aan?

U hoeft de inkomstenvrijlating niet aan te vragen. Als u voldoet aan de voorwaarden voor één of meer vrijlatingen, dan bespreekt uw coach van WerkSaam dat met u. Krijgt u geen vrijlating? En denkt u dat u daar wel recht op heeft? Neem dan contact op met uw coach.

Meer informatie

• Neem contact met ons op voor meer informatie.
Beleidsregel inkomstenvrijlating WerkSaam Westfriesland

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.