Gezin bank boekje lezen

Minimaregelingen - Meer hulp voor mensen met een laag inkomen

WerkSaam verzorgt in Westfriesland het verstrekken van bijstandsuitkeringen. Daarnaast bestaan er voor mensen met een laag inkomen, diverse regelingen die door de 7 gemeenten worden uitgevoerd.

Per gemeente kan deze hulp anders zijn. Voorbeelden van hulp zijn:

 • Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
 • De bijzondere bijstand
 • Een zorgverzekering waarbij de gemeente meebetaalt in de premie
 • De individuele inkomenstoeslag
 • Regelingen om kinderen te kunnen laten sporten
 • Een computerregeling voor kinderen

Als u hier meer over wilt weten, kunt u het beste op de website van uw eigen gemeente kijken.

Organisaties voor mensen met een laag inkomen

Ook zijn er andere organisaties die mensen met een laag inkomen willen helpen. Dit zijn onder meer:

 • Stichting Leergeld: zij helpen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen om mee te kunnen doen in de maatschappij. Hierdoor kunnen kinderen bijvoorbeeld mee op schoolreis, gaan sporten of muziekles volgen.
 • De Voedselbank West-Friesland: zij bieden hulp door elke week een voedselpakket te geven aan personen en gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

 

De gemeenten voeren nog een aantal onderdelen van de Participatiewet zelf uit. Dit zijn:

 • De bijzondere bijstand
 • De individuele inkomenstoeslag
 • De studietoeslag

De minimaregelingen kunnen per gemeente verschillen. De gemeenten bepalen zelf hoe zij deze regelingen invullen. Neem contact op met uw eigen gemeente voor meer informatie.

 

Geldfit.nl

De coronacrisis raakt een groot aantal mensen in hun portemonnee. Ondanks deze dreigende geldzorgen wachten mensen vaak lang met het zoeken naar hulp. Uit schaamte, maar ook omdat zij de weg naar hulp niet goed weten te vinden. Met de campagne ‘De eerste stap helpt je verder’ wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het voor elkaar krijgen dat mensen snel aan de bel trekken als ze geldzorgen hebben en weten waar zij welke ondersteuning kunnen krijgen. Om de drempel naar hulp te verlagen, kunt u op de website Geldfit.nl aan de hand van een korte online test te weten komen hoe uw financiële situatie is en welke ondersteuning er voorhanden is. Dat kan een gerichte verwijzing zijn naar een website, maar ook een buddy, een budgetcoach van een vrijwilligersorganisatie of schuldhulpverlening van de gemeente.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.