Moeder Met Kinderen

Jonger dan 27 jaar

Ben je tussen de 18 en 27 jaar? En heb je onvoldoende inkomen? Dan heb je misschien recht op een uitkering. Als je een uitkering aanvraagt na je reguliere school of je hebt gewerkt zonder loonkostensubsidie (LKS) krijg je eerst een zoektijd van vier weken. Hierin moet je actief zoeken naar een opleiding of betaald werk.

De zoektijd gaat in op de dag dat je je meldt voor een uitkering. Lukt het je niet om een opleiding of werk te vinden? Dan kun je 4 weken na de dag waarop jij je hebt gemeld, jouw verzoek om bijstand afronden. Ga voor meer informatie naar de website van het Jongeren Startpunt.

Als je op onderstaande link klikt, kom je in ons aanvraagsysteem iParticipatie terecht. Als je inlogt met DigiD, kun je vervolgens een uitkering aanvragen. Wij verwerken de gegevens die je aanlevert. Wij nemen die op in ons administratiesysteem. Lees meer hierover op onze privacyverklaring.

Je krijgt geen zoektijd als je een jaar voor de aanvraag van de uitkering een opleiding hebt gevolgd op de Praktijkschool (PRO), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) MBO-entree,. Of je hebt gewerkt met LKS of je een medische urenbeperking hebt.

De Participatiewet is een vangnetregeling. Dit betekent dat u pas een bijstandsuitkering krijgt als uw inkomsten bij elkaar lager zijn dan de uitkering die u van WerkSaam krijgt. Kijk hier voor de hoogte van uw uitkering. Dat kunnen ook inkomsten zijn die u nog niet krijgt maar waar u wel recht op heeft, zoals alimentatie, WW- of WAO-uitkering.

Om een bijstandsuitkering te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn:

 • Uw vermogen komt niet boven de vermogensgrens uit (zie hieronder).
 • U bent tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U woont in Nederland.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering die even hoog of hoger is dan uw bijstandsuitkering.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gedetineerden of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

 

U krijgt de bijstandsuitkering tot u weer voldoende inkomen heeft of tot het moment dat u niet langer aan de voorwaarden voldoet.

Voorlichtingsfilm 'Wanneer heb ik recht op een uitkering?'

Voor een uitkering mag u een maximumbedrag aan vermogen bezitten. Dit heet een vermogensgrens. Onder uw vermogen valt niet alleen spaargeld (van u en uw minderjarige kinderen), maar bijvoorbeeld ook een auto en andere waardevolle bezittingen. Het maximale vermogen dat u voor de Participatiewet mag hebben, hangt af van uw situatie. Heeft u meer vermogen dan het maximumbedrag, dan moet u dit geld eerst opmaken voordat u een bijstandsuitkering krijgt.

De hoogte van de vermogensgrens vindt u op deze website

Heeft u een eigen huis? De overwaarde op dit huis kan van invloed zijn op de bijstandsuitkering. De eerste € 63.900,- aan overwaarde rekenen we niet mee. Heeft u meer overwaarde op uw huis? Dan kunnen wij de bijstandsuitkering geheel of voor een deel als lening verstrekken. Wij kunnen u ook verplichten om uw huis te verkopen. 

De hoogte van de bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd en uw woon- en leefsituatie. Wilt u weten hoeveel u kunt krijgen? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid. Woont u met één of meer anderen samen in een huis? Misschien is de kostendelersnorm wel van u op toepassing.

Stap 1: uitkering aanvragen

Je vraagt je bijstandsuitkering online via de applicatie iParticipatie aan. Hoe dit werkt, lees je hier. 

Daarnaast heeft WerkSaam nog een aantal gegevens nodig als je een uitkering aanvraagt. Je leest hieronder voorbeelden van gegevens:

 • naam, geboortedatum, Burgerservicenummer, nationaliteit en verblijfsvergunning
 • inkomensgegevens (loon, alimentatie, belastingteruggave)
 • gegevens over vermogen (bezittingen, waardepapieren, hoogte van jouw schulden)
 • hoogte van hypotheek of huur
 • begin- en (mogelijke) einddatum van je dienstverband bij jouw laatste werkgever
 • afschriften van jouw bankrekeningen

Ben jij een jongere tussen de 18 en 27 jaar?

Dan stopt jouw melding als voor jou de zoektijd geldt. Lukt het niet om een opleiding of werk te vinden, dan kunt kun je 4 weken na de dag dat je je hebt gemeld, je verzoek om bijstand afronden. Je kunt dan weer inloggen met je DigiD en verder gaan met je eerdere melding.

Woon je samen?

Dan vraag je samen een bijstandsuitkering aan. Je moet dan allebei bovenstaande gegevens invullen.

 

Stap 2: Intakegesprek

We bellen je nu binnen een week nadat we je aanvraag ontvangen hebben. Tijdens dit gesprek stellen wij je enkele vragen. Daarmee bepalen wij of je recht hebt op een uitkering. Maar ook wat je mogelijkheden op het gebied van werk zijn. Na deze intake krijg je zo snel mogelijk bericht van ons over je aanvraag.

Als u op de knop 'uitkering aanvragen' klikt, en u bent ingelogd via uw DigiD, dan komt u direct in het formulier om een bijstandsuitkering aan te vragen. Kies 'aanvraag bijstandsuitkering' en klik onderaan op 'Aanmaken'.

Als u het formulier per ongeluk sluit, kunt u het formulier opnieuw opstarten door naar 'mijn formulieren' te gaan (links) en te klikken op 'nieuw formulier aanmaken' (rechtsboven).   

Als u uw aanvraag niet volledig heeft ingevuld, of niet alle bijlagen heeft bijgevoegd, dan krijgt u hier via iParticipatie een bericht over; dit noemen we een hersteltermijn. U kunt dan alsnog de gevraagde gegevens inleveren. Pas daarna kunnen wij uw aanvraag behandelen. 

Is uw uitkering korter dan 3 maanden geleden gestopt? Dan kunt u een uitkering aanvragen via een verkorte aanvraagprocedure.

U neemt contact op met uw inkomensconsulent. Samen bespreekt u of u in aanmerking komt voor een verkorte aanvraag. Wij sturen u dan de formulieren op. U vult deze in en stuurt het naar ons terug, samen met de gevraagde bewijzen. Daarna heeft u op korte termijn een gesprek met uw inkomensconsulent. Samen bekijkt u de situatie verder.

Als u een arbeidscoach heeft, kunt u er ook voor kiezen daar contact mee op te nemen. Samen kijkt u of u direct naar werk bemiddeld kunt worden. Dan is het aanvragen van een uitkering niet nodig.

Voor meer informatie over uitkeringen kijk op de website van de Rijksoverheid.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.