Werkgever En Werknemer

Zelfstandig ondernemer

Als u zelfstandig ondernemer bent of als zelfstandige wilt starten en (tijdelijk) financiële problemen heeft, kan WerkSaam Westfriesland u misschien helpen. WerkSaam voert voor de Westfriese gemeenten het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) uit.

Uitkering voor zelfstandigen (Bbz)

De Bbz-regeling biedt twee mogelijkheden:

  • Als u tijdelijk niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, dan kunt u tijdelijk (maximaal 12 maanden) een aanvullende uitkering krijgen.
  • Heeft u geld nodig voor investeringen of het aflossen van problematische schulden en kunt u geen lening krijgen bij de bank? Dan kunt u misschien een lening voor bedrijfskapitaal krijgen.

Uitkering voor oudere zelfstandigen die hun bedrijf moeten stoppen omdat zij onvoldoende inkomen uit het bedrijf hebben (IOAZ)

Bent u 55 jaar of ouder en stopt u als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen heeft?