Catering

Human Capital Agenda

Dat Noord-Holland Noord een fijne plek is om te wonen en werken, dat weten we. Maar ook in deze regio zijn tekorten op de arbeidsmarkt. Er zijn mensen nodig voor zorg en onderwijs, de energietransitie, voor het verbouwen van ons voedsel, technisch geschoold personeel en nog zoveel meer belangrijke sectoren.

Dit vraagt om een aanpak waarbij de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs de komende jaren gaan samenwerken om zoveel mogelijk inwoners aan het werk te krijgen, houden en bij te scholen voor de nieuwe banen die komen. De afgelopen periode is er dan ook hard gewerkt aan het opstellen van een Human Capital Agenda, als onderdeel van de Economische Agenda, voor de regio Noord-Holland Noord.

In de Human Capital Agenda Noord-Holland Noord staan de ambities voor de komende jaren beschreven met drie actielijnen hoe dit te bereiken. Met de Human Capital Agenda wordt samenwerking tussen de publieke en private sector gefaciliteerd. Gericht op verbinding van verschillende organisaties die elkaar helpen en van elkaar leren om te zorgen voor de optimale inzet van menselijk kapitaal in de regio.

De Human Capital Agenda is opgesteld door Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord namens verschillende stakeholders uit de regio, waaronder de 17 gemeenten. De partijen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering zijn oa; Horizon College, Vonk, Hogeschool Inholland Alkmaar, Economisch Forum Holland boven Amsterdam, WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord, Westfriese Bedrijvengroep en Ondernemend Regio Alkmaar.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.