Medewerker Groenvoorziening

Jobcarving/functiecreatie

Wilt u iemand met een arbeidsbeperking een kans geven, maar ziet u geen mogelijkheden in uw bedrijf? Neem contact met ons op. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt en WerkSaam kan u hierbij adviseren.

Functiecreatie:

Dit is het anders inrichten van bedrijfsprocessen en het afsplitsen van taken, waardoor uw hoger geschoold personeel beter kan worden ingezet voor het werk waarvoor ze zijn opgeleid. De afgesplitste taken kunnen samen één parttime of fulltime functie worden.


Jobcarving:

Dit is het anders indelen van bestaand werk, om deze geschikt te maken voor één kandidaat die in beeld is. Voorbeeld: u heeft een functie waarbij af en toe de telefoon moet worden opgenomen, maar de betreffende kandidaat kan dit niet. Dan kunt u bijvoorbeeld aan een collega vragen of deze de telefoon kan opnemen, zodat deze functie toch geschikt is voor de kandidaat.

Wilt u meer informatie? Vul dan onderstaand formulier in.