Medewerker Groenvoorziening

Loonkostenvoordeel

Dit is een landelijke regeling. Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2018 gebruikmaken van loonkostenvoordelen (LKV). Het gaat om een tegemoetkoming in de loonkosten voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking.

Als werkgever dient u zelf het verzoek voor een LKV in via de loonaangifte. Daarnaast moet de werknemer een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij UWV of bij WerkSaam. Er zijn meerdere vormen van LKV. WerkSaam geeft op verzoek van uw werknemer de LKV-verklaring af voor werknemers die:

  • 56 jaar of ouder zijn;
  • voorafgaand aan het dienstverband een uitkering van WerkSaam ontvingen.

De overige doelgroepverklaringen geeft UWV af.

Meer informatie over de voorwaarden en hoogte van de bedragen vindt u op deze website van de Rijksoverheid.

Wilt u meer informatie? Vul dan onderstaand formulier in.