Catering

Eigen bijdrage kinderopvang

Heeft u jonge kinderen en werkt u parttime, of volgt u een training of stage. Dan kunt u mogelijk een vergoeding krijgen voor uw eigen bijdrage van de kosten van kinderopvang.

De kosten voor kinderopvang worden voor een groot deel vergoed door de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Er blijft dan een eigen bijdrage over. WerkSaam kan een vergoeding geven voor deze eigen bijdrage.

Voor overblijfkosten krijgt u meestal geen kinderopvangtoeslag. WerkSaam vergoedt deze kosten dan. Onderteken nooit een overeenkomst met de kinderopvanginstelling voordat u weet of u een vergoeding krijgt.

Heeft u kinderopvang nodig vanwege langdurige ziekte of om psychische redenen? Dan vergoedt WerkSaam dit niet. U kunt hierover contact opnemen met uw gemeente.

Heeft u vragen over de kinderopvang in verband met werk, een werkstage, proefplaatsing of inburgeringscursus? Neemt u dan contact op met uw coach.

Als u geen coach heeft, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.